Läkare Örebro

Vaccinationer

TBE, Bältros, Hepatit mm. Resemedicinsk rådgivning.

Läkare Örebro

Intyg

Friskintyg, Körkortsintyg, Adoptionsintyg mm.

Läkare Örebro

Läkemedelsgenomgångar

Till dig som är äldre finns risken för ogynnsamma effekter av läkemedel.

Läkare Örebro

Barnmedicinska bedömningar

Barnen är vår allas framtid och problemen ser olika ut. Sök läkare i tid!

Läkare Örebro

Vaccinationer

TBE, Bältros, Hepatit mm. Resemedicinsk rådgivning.

Läkare Örebro

Intyg

Friskintyg, Sjö-intyg, Körkortsintyg, Adoptionsintyg mm.

Läkare Örebro

Läkemedelsgenomgångar

Till dig som är äldre finns risken för ogynnsamma effekter av läkemedel.

Läkare Örebro

Barnmedicinska bedömningar

Barnen är vår allas framtid och problemen ser olika ut. Sök läkare i tid!

Ring oss nu