Johan Elnar

Dr. Johan Elnar

Specialistläkare i Allmänmedicin

Om Idorema

Idorema Hälsovård AB är ett privatägt familjeföretag som startades 2015 av Dr Johan Elner med en tanke om närhet, enkelhet, korta beslutsvägar och god tillgänglighet.

Patientens frågor och medicinsk kvalitet i fokus.

Själva namnet Idorema har funnits med från start och blev synligt först när verksamheten flyttade över i egna lokaler i mitten av december 2017 och Idorema Läkarpraktik blev till. Tanken är att orden är viktiga i konsultationen, ett aktivt lyssnande för förståelse och medmänsklighet.

Ordet praktik kommer från engelskans practice och avser tillämpad verksamhet av läkare i egen regi.

Mottagningen öppnade officiellt den 8 januari 2018 i centrala Örebro nära Resecentrum på vägen upp mot Järntorget snett emot Arbetsförmedlingen.

Jag försöker att främst ta emot nya patienter och kunder från närområdet (Region Örebro Län).

Ring oss nu